O FeeDKo

Po poklicu sem magistrica inženirka zootehnike. Študij zootehnike sem izbrala, da bi s svojim delom kar največ pripomogla h graditvi odnosa med človekom in živalmi, ki me spremljajo že od mladosti in so mi razkrile pomen brezpogojne ljubezni.

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sem magistrirala z magistrsko nalogo ''Ovrednotenje in izboljšanje prehranske vrednosti doma pripravljenih diet za pse z alergijo na hrano in odpovedjo ledvic''. Zanjo sem prejela fakultetno Prešernovo nagrado. 

Po končanem študiju v Ljubljani sem pridobljena znanja nadgrajevala na milanski fakulteti za veterino - The Department of Health, Animal Science and Food Safety (VESPA) - teaching and research institution of the University of Milan, kjer sem se šest mesecev posvečala proučevanju uravnoteženega prehranjevanja psov in mačk, še posebej sestavljanju kliničnih diet za pse in mačke z zdravstvenimi težavami.

Z izkušnjami in pridobljenimi teoretičnimi in praktičnimi znanji z veseljem in zadovoljstvom danes pomagam odgovornim lastnikom, ki se lahko kljub temu, da imajo psi in mačke svojstven okus in specifične potrebe, le temu optimalno prilagodijo.

Daša Korže

 

 

Scroll to top