O FeeDKo

Sem Daša Korže. Po poklicu sem magistrica inženirka zootehnike. Študij zootehnike sem izbrala, da bi s svojim delom kar največ pripomogla h graditvi odnosa med človekom in živalmi, ki me spremljajo že od mladosti in so mi razkrile pomen brezpogojne ljubezeni.

Na biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani sem magistrirala z magistrsko nalogo ''Ovrednotenje in izboljšanje prehranske vrednosti doma pripravljenih diet za pse z alergijo na hrano in odpovedjo ledvic''. Zanjo sem prejela fakultetno Prešernovo nagrado. 

Po končanem študiju v Ljubljani sem pridobljena znanja nadgrajevala na milanski fakulteti za veterino - The Department of Health, Animal Science and Food Safety (VESPA) - teaching and research institution of the University of Milan, kjer sem se šest mesecev posvečala proučevanju uravnoteženega prehranjevanja psov in mačk, še posebej sestavljanju kliničnih diet za pse in mačke z zdravstvenimi težavami.

Z izkušnjami in pridobljenimi teoretičnimi znanji z veseljem in zadovoljstvom danes pomagam odgovornim lastnikom, ki se lahko kljub temu, da imajo psi in mačke svojstven okus in specifične potrebe, le temu optimalno prilagodijo.

 

 

Scroll to top